Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016

Ideapolis {in Greek: Ιδεάπολις, composed by the words ιδέα (idea) and πόλις (polis - city)}. 

At first reading, Ideapolis is an online magazine of political thought and ideas. A free forum for exchanging views and fermenting policy issues concerning the Greek and European identity, tradition, culture, environment and history, in a constantly changing world and for a world that is coming. 

Keeping in mind the aforementioned, Ideapolis is not just another blog, of the hundreds, if not thousands, existing on the internet with similar content. Ideapolis aspires to be a community in the process of building. Ideapolis is the shaping of a collective consciousness in the era of individualism. It is a call for active participation. It is a springboard for consultation, composition, companionship and activation in a community under formation within the society. 

Ideapolis is a community of people who live and act within society, but choose the creative resistance against the alienation and the antihuman flattening of globalization; Νeither as hermits and elitists, nor as party leaders and mentors, but as active citizens aware of the different influences of each one of us and with sincere willingness for cooperation and solidarity. It is a community working anti-doctrinally, anti-capitalistically, ethnocentrically, with awareness of its biological identity, struggling for physical survival and spiritual rebirth. 

Ultimately, Ideapolis is its citizens. Formed by them, it highlights their skills and capabilities and strives to exceed their weaknesses through collectivity. It is the adjacent hand, which sustains and keeps you standing among the ruins of the crumbling modern world. It is the feeling of looking from above standing solidly on your roots. Dare to walk with us towards tomorrow!

Ταυτότητα

Αρχείο

-Ελεύθερη αναδημοσίευση κειμένων - Ομάδα Ιδεάπολις - επικοινωνία: ideapolisgr@yahoo.gr - Πάτα στις ρίζες σου γερά και κοίτα ψηλά -